Iz fundusa: Toma Akvinski i najstarija knjiga u fundusu

Jedan od najvećih srednovijekovnih filozofa i skolastika Toma Akvinski rođen je 1225. u dvorcu Roccasecca pokraj Napulja, u grofovskoj obitelji. Baka po ocu bila je sestra njemačkog cara Fridricha Barbarose. Osnovnu naobrazbu stiče u benediktinskom samostanu Monte Casino, te studira u Napulju. Po završetku studija stupa u dominikanski red i nastavlja školovanje u Parizu i Kölnu, a nakon povratka u Italiju predaje na raznim sveučilištima. Umire na putu za Lyon gdje je 1274. trebao sudjelovati na Drugom lyonskom koncilu. Svecem je proglašen 1323. godine.
Toma Akvinski spojio je kršćansku filozofiju i teologiju s Aristotelovom spoznajnom teorijom i naukom o bitku, postavivši time temelje katoličke dogmatike koji su se očuvali sve do danas. Večina njegovih filozofskih razmišljanja sabrana je u djelu Summa Theologiae (Teološka suma), koje se smatra najznačajnijim filozofskim i teološkim knjigom srednjega vijeka. Toma Akvinski ga je napisao između 1265. i 1274. godine, i zapravo je ostalo nedovršeno zbog njegove smrti. Prva tiskana izdanja pojavila su se u drugoj polovini 15. stoljeća, a izdanje koje posjeduje križevački muzej objavljeno je u Rimu 1619. godine. Dimenzijama relativno mala (13 × 10 cm), ova knjiga sastoji se od 12 svezaka te ima više od 7 500 stranica! Gradski muzej Križevci posjeduje prva tri te peti svezak (ukupno oko 2 700 stranica), a dio su ostavšine župnika i bibliofila Slavka Petrača. Knjiga je posebno vrijedna jer je to najstarije izdanje u fundusu Gradskog muzeja Križevci! Osim ovog izdanja Teološke sume, Muzej posjeduje još jedno izdanje, objavljeno u Bologni sredinom 18. stoljeća, a ovaj puta se radi o kompletno sačuvanoj ediciji od dvanaest svezaka!

PREDMET:
Naslovnica knjige Summa Totius Theologiae iz 1619. (Gradski muzej Križevci GMK-1661-1)

PRIPREMIO:
Ozren Blagec, viši kustos Gradskog muzeja Križevci