Vremeplov: 09. 06. 1915. umro je Milan Grlović

09. 06. 1915. UMRO JE MILAN GRLOVIĆ

Rođen je 10. listopada 1852. u obitelji križevačkog odvjetnika Ljudevita Gerlocija, svoje je prezime kasnije kroatizirao u Grlović. Pučku školu pohađao je u Križevcima, gimnaziju u Varaždinu. Pravo je studirao najprije u Pragu, a zatim u Beču. Po povratku u Hrvatsku prvo radi u očevom odvjetničkom uredu u Križevcima, zatim u Gradskom poglavarstvu u Zagebu, te između 1880. – 1885. vodi očev ured u Križevcima. Novinarstvu se konačno potpuno posvećuje 1885. kada na Strossmayerov prijedlog počinje surađivati s listom Pozor. Tijekom svoje novinarske karijere osnovao je ili uređivao brojne novine i časopise: Velebit, Hrvatski svjetozor, Smotra, Prijatelj naroda, Hrvatski ljetopis te Narodne novine. Također surađivao je i s brojnim drugim tiskovinama: Vienac, Obzor, Narod, Prosvjeta, Hrvatska, Hrvatska smotra, Savremenik, Hrvatska prosvjeta…
Iako je još 1877. ukazao na potrebu osnivanja novinarskog društva, njegov će prijedlog zaživiti tek 1910. godine, a on će biti imenovan njegovim prvim predsjednikom.
Pisao je pjesme, pripovijesti, crtice, putopise i satire, a objavio je i roman “Prometej”. Prevodio je s njemačkom, talijanskog, ruskog i francuskog jezika, vodio je osobni dnevnik, čiji je prvi dio nedavno publiciran, no široj je publici prvenstveno poznat po knjizi „Album znamenitih Hrvata XIX stoljeća“, u kojem obrađuje životopise najuglednijih osoba javnog i političkog života Hrvatske u to doba.
Umro je u Zagrebu, i pokopan je na groblju Mirogoj.

PREDMET:
Razglednica s prikazom Zakmardijeve ulice u Križevcima. S lijeve strane nalazi se zgrada (danas Zakmardijeva 5), u kojoj je rođen Milan Grlović. (Gradski muzej Križevci, GMK-4536)

PRIPREMIO:
Ozren Blagec, viši kustos Gradskog muzeja Križevci