Vremeplov: 30. 09. 1775. rođen Mirko Ožegović

30. 09. 1775. ROĐEN MIRKO OŽEGOVIĆ

Mirko Ožegović rođen je 30. rujna 1775. g., iako neki izvori spominju 15. ili 20. rujna kao datum njegova rođenja. Nakon školovanja u Križevcima i Varaždinu upisuje studij filozofije u Zagrebu koji završava 1795. g. Na nagovor brata Stjepana ubrzo upisuje studij prava te nakon završetka studija polaže pravosudni ispit i postaje bilježnik banskog stola. Već 1798. stupa u sjemenište i nakon završetka studija biva zaređen te postaje župnik u Bisagu. U slijedeća tri desetljeća obavlja razne dužnosti. Prisjednik je sudbenog stola križevačkog i varaždinskog, kanonik i prisjednik zagrebačkog sudbenog stola, ravnatelj plemićkog konvikta (1816. g.), poddirektor zagrebačke akademije i vrhovni nadzornik škola u Hrvatskoj (1826.) te prelat sudbenog stola i ravnatelj muzikalnog društva u Zagrebu (1828.) Godine 1827. postao je varaždinski, a 1832. g. čazmanski arhiđakon. Od 1830. – 1832., zajedno s bratom Stjepanom hrvatski je zastupnik na Ugarskom saboru. Dana 13. prosinca 1833. imenovan je senjsko-modruškim biskupom, a svečano je ustoličen 20. kolovoza 1834. g. Biskupovao je sve do smrti 13. siječnja 1869. u 94-oj godini života, dakle punih 35 godina. Senjani ga pamte kao svog najistaknutijeg biskupa, između ostalog jer je podigao gimnaziju u njihovom gradu i osnovao konvikt Ožegovićianum za odgoj siromašne djece iz Primorja. Car i kralj Franjo Josip imenovao ga je 1849. tajnim savjetnikom, a 1858. dodjelio mu je barunat, kojeg je prenio na svog nećaka Metela. Sahranjen je u senjskoj katedrali.

PREDMET:
Knjiga Dragušica koju je napisao Zdravko Nemčić. Knjiga je posvećena Mirku Ožegoviću i sadrži njegovu kraću biografiju. (GMK-6569)