Vremeplov: 21. 11. 1986. umro je skladatelj i pravnik Alfred Schwarz

Rođen je u Križevcima 24. travnja 1907. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu, gdje je završio i studij prava te 1933. stekao doktorat. Vraća se u Križevce gdje radi kao odvjetnik. Po uspostavi NDH brisan je iz odvjetničkog imenika te biva zatočen u logoru u Osnabrücku, gdje je vodio zbor logoraša. Nakon završetka Drugoga svjetskog rata radio je kao sudac u Daruvaru, Bjelovaru i Glini, a 1969. vraća se u rodni grad.

Usporedno s pravničkom karijerom Alfred Schwarz izgradio je i značajnu kompozitorsku karijeru. U Zagrebu je polazio srednju glazbenu školu, nakon čega upisuje studij dirigiranja na Visokoj školi Muzičke akademije, a kod znamenitog Blagoja Berse studirao je i kompoziciju. Svoja prva djela sklada početkom 30-ih godina prošlog stoljeća, no aktivnije se skladanjem bavi tek nakon 1950. Skladao je orkestralna (sedam simfonija, dvanaest simfonijskih pjesama), koncertna, komorna (deset gudačkih kvarteta), vokalno-instrumentalna (šest kantata, Requiem) i vokalna djela.

Umro je u Križevcima i pokopan je na gradskom groblju.

NASLOVNA FOTOGRAFIJA: Osmrtnica Alfreda Švarca (GMK-8432-3)