Vremeplov: 11. 01. 1895. rođen je Milislav Demerec

Rođen je u Hrvatskoj Kostajnici, a osnovnu školu pohađa u Petrinji. Realnu gimnaziju završio je u Zagrebu nakon čega upisuje Kraljevsko više gospodarsko učilište u Križevcima koje uspješno završava 1916., te se odmah zapošljava na Postaji za istraživanje sjemena pri križevačkom Gospodarskom učilištu. Godine 1919. dobiva stipendiju u Grignonu u Francuskoj, no tamo se kratko zadržava i već iste godine seli u Sjedinjene Američke Države gdje na  College of Agriculture na Cornell University u Ithaci (država New York) 1923. stiče doktorat tezom o djelovanju i manifestaciji letalnih gena kod kukuruza. Nakon doktorata prelazi na Odjel za genetiku Carnegieve institucije u Cold Spring Harboru (država New York), gdje će ostati do kraja radnoga vijeka. Pomoćnikom direktora postao je 1936., vršiteljem dužnosti direktora 1942., a od 1943. do umirovljenja 1960. biti će direktor te znamenite institucije. Područja njegova znanstvena rada bila su genetička istraživanja, od istraživanja naravi gena, njegove strukture i funkcije do spontanih i induciranih mutacija.  Napose se bavio genetikom bakterija i istraživanjem genetskog mehanizma o kojem ovisi otpornost bakterija prema antibioticima. Svoje radove objavljivao je u brojnim američkim znanstvenim časopisima, a rezultati mnogih njegovih istraživanja uspješno su primjenjivani u medicini.   Bio je član Nacionalne akademije znanosti SAD, njujorške Akademije znanosti, Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (danas HAZU), Kraljevske danske akademije znanosti, zatim član mnogih društava genetičara te predsjednik Američkoga genetičkog društva i Američkog društva prirodoslovaca. Godine 1960. dodjeljen mu je počasni doktorat Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to povodom 100. obljetnice poljoprivredne nastave u Hrvatskoj. Zanimljivo je da je to bio tek drugi počasni doktorat Agronomskog fakulteta, a prvi je također primio jedan Križevčan, August Vichodil 1935. godine.

Milislav Demerec umro je 12. travnja 1966. u Laurel Hallowu u Sjedinjenim Američkim Državama.

 

PREDMET:

Razglednica s motivom Kraljevskog višeg gospodarskog učilišta u Križevcima iz 1913. godine (Gradski muzej Križevci, GMK-4572)