Piše doc. dr. sc. Romana Lekić: Hrvatski kreativni turizam: Križevci centar svijeta

PIŠE: DOC. DR. SC.
ROMANA LEKIĆ
Prof. stručnih studija u trajnom zvanju

HRVATSKI KREATIVNI TURIZAM: KRIŽEVCI CENTAR SVIJETA

DANI OŽIVLJENE
PROŠLOSTI

ZNAMENITE POVIJESNE LIČNOSTI I IZUMITELJI:
RESURS ZA INOVATIVNI ODNOS PREMA
TURISTIČKIM MOGUĆNOSTIMA U HRVATSKOJ

Nakon održanog predavanja “Znamenite povijesne ličnosti kao resurs za kreativni i inovativni turizam” na 5. Danima Marcela pl. Kiepacha u Križevcima koji su se obilježavali 12. do 16.02.2024. Izašao je članak doc. dr. sc. Romane Lekić, prof. stručnih studija u trajnom zvanju u Magazinu tiskanog izdanja Glas Slavonije od 17. i 18. veljače 2024. pod nazivom: ZNAMENITE POVIJESNE LIČNOSTI I IZUMITELJI: RESURS ZA INOVATIVNI ODNOS PREMATURISTIČKIM MOGUĆNOSTIMA U HRVATSKOJ. Članak možete pročitati OVDJE!

 

Dr sc. Romana Lekić je docentica i profesorica stručnih studija u trajnom zvanju i članica Znanstvenog vijeća za turizam i prostor pri HAZU.  Zaposlena je  na Veleučilištu Edward Bernays u Zagrebu kao v.d. Pročelnica Odjela za turizam. Dugi niz godina radila je kao predstojnica  Katedre turizma i prodekanica za razvoj i poslovne odnose na Veleučilištu Vern’ u Zagrebu. S kolegama s Instituta za turizam pokrenula je 2000.g otvaranje Zagrebačke škole za menadžment (ZSM) koja je 2009.godine integrirana u Veleučilište Vern’. Stekla je doktorat  nakon završetka doktorskog studija „Hrvatska kultura“ na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u području kulturne antropologije na temu “Hrvatska tradicijska baština i kulturni turizam – mogućnosti uključivanja nematerijalne baštine preko reprezentativnih uzoraka“.

Kao konzultant i predavač sudjeluje u realizaciji brojnih projekata Europske unije vezanih za kulturu i turizam. Posljednjih nekoliko godina intenzivno sudjeluje u  strateškim projektima razvoja i akcijskim planovima za turističke destinacije. U svom radu naglasak stavlja na transfomativni ekološki turizam i  razvoj posebnih oblika turizma te važnost prirodne i kulturne baštine te kreativne industrije i genealoški turizam.  Dugogodišnja je suradnica, predavačica i mentorica za Udrugu hrvatskih putničkih agencija (UHPA-e) te drugih institucija, organizacija i razvojnih agencija iz Hrvatske i inozemstva. Dopredsjednica je Društva M. J. Zagorka i  počasna je članica mnogih udruga od kojih su:  Društvo prijatelja glagoljice, Udruga ljubitelja kamelija Opatija, Andizet – institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u Osijeku, Udruga Baštinica u Otočcu itd. Dugogodišnja je suradnica i  pri  SANU ( Srpska akademija nauka i umetnosti).

Objavila je preko sedamdeset stručnih i znanstvenih radova, sudjelovala na međunarodnim konferencijama i skupovima kao pozivni predavač  (keynote) te gostovala kao predavač na sveučilištima u Sloveniji i Crnoj Gori na kojima je držala predavanja i radionice na temu  interpretacije baštine kroz kreativnost, transformacijskog vođenja i komunikacije, animacije u turizmu i  grupne dinamike. Profesionalno usavršavanje stekla je na inozemnim fakultetima iz područja storytellinga i upravljanja doživljajem, animacije te dramske i plesne pedagogije. Stalni je suradnik AZVO-a (Agencija za znanost i visoko obrazovanje)  i sudjeluje na brojnim inicijalnim akreditacijama i re-akreditacijama i recenzijama za studije turizma i kulture.  U svojoj dugogodišnjoj praksi bila je mentorica na preko dvjesto pedeset diplomskih radova a kao predsjednica komisije za edukaciju turističkih vodiča za dvanaest kontinentalnih županija  predavala je impozantnoj brojci od šesto i pedeset vodiča. Također je licencirani turistički vodič za engleski i njemački jezik za Primorsko goransku, Istarsku i Ličko senjsku županiju. Za svoj projekt zajedno sa studentima Bernaysa „Glagoljaška kolonija u starom gradu Plominu“ osvojila je prvo mjesto na međunarodnom Milenijskom natjecanju u travnju 2020 godine u okviru manifestacije Kreativna riznica u Osijeku. Za isti projekt osvojila je nagradu od strane turističke struke za 2020.godinu „Simply the best“. Dobila je 2023.g. srebrnu plaketu za mentorstvo za diplomski rad, gdje je njezina diplomantica briljirala sa svojim diplomskim radom na temu “Potencijal razvoja hodočasničke rute prema Marijanskim svetištima u Hrvatskoj”, na međunarodnoj Konferenciji povijesnih gradova u Solinu.