Izložba / Exhibition: Eliana Otta “Senzibilna bića / Sentient beings”

Eliana Otta: Senzibilna bića // Sentient beings

2. 5. – 22. 5. 2024.

Otvorenje izložbe 2. svibnja 2024. u 18 sati // Exhibition Opening: 2 May 2024 at 18:00 Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci,
Trg Antuna Nemčića 6/1, Križevci // pon – pet: 10 – 13 i 18 – 20 sati // subota: 10 – 12 sati // nedjeljom, blagdanom i praznikom zatvoreno // Mon-Fri: 10:00-13:00 and 18:00-20:00 // Saturday: 10:00-12:00 // Closed on Sundays, holidays, and public holidays

kustosica izložbe / curator: dr. art. Tea Hatadi

“Eliana Otta Vildoso peruanska je suvremena umjetnica i istraživačica iz Lime, producentica i doktorica umjetnosti s bečkim doktoratom, ali i vrlo aktivnim i bogatim umjetničkim radom. Neki od
Elianinih trenutnih projekata smješteni su u Grčku gdje umjetnica nadograđuje svoj umjetnički i istraživački rad, surađuje na različitim umjetničkim projektima koji se temelje na timskom radu u zajednici. Eliani je križevačka izložba prva samostalna izložba u Europi, a time i nama posebna. Odluka da Eliana predstavi svoj rad u Križevcima počiva na tome da Elianino umjetničko djelovanje velikim dijelom proizlazi iz poštovanja i divljenja prema prirodi, a tako u većini dišu i građani Križevaca i križevačkog kraja – s poštovanjem prema prirodnim bogatstvima. Križevci su plodno tlo
za suživot s prirodom i prirodnom raznolikošću, promišljanjem o ekologiji te prirodnim resursima kao izvoru samoodrživosti.

Eliana dakako ulazi puno dublje u prirodu, ulazi u njezin mikrosvijet. Umjetnica se poistovjećuje i stapa s prirodom i slojevima zemlje koji nose specifične teksture (kamena), boje (kamena), tvrdoću i sjećanja, pronalazeći, naslućujući i uviđajući neraskidivu povezanost iz koje nastajemo i u koju nestajemo. Ključni motiv i nositelj križevačke izložbe je kamen. Kamen kao pokretač i okidač za umjetničko istraživanje, potreba za povratkom korijenima, želja za pronalaženjem izvornih poticaja. (…)” Tea Hatadi

“Eliana Otta Vildoso is a Peruvian contemporary artist and researcher from Lima, a producer with a PhD in Arts from Vienna, and a highly active and prolific artistic work. Some of Eliana’s current projects are located in Greece where this artist builds on her artistic and research work, collaborating on various artistic projects grounded in community-based teamwork. Eliana’s exhibition in Križevci is her first solo exhibition in Europe, making it particularly special to us. The decision to have Eliana present her work in Križevci rests on the fact that Eliana’s artistic practice largely stems from respect and admiration for nature, a sentiment shared by many inhabitants of Križevci and the surrounding region – with respect for natural resources. Križevci provides fertile ground for coexistence with nature and natural diversity, contemplating ecology and natural resources as a source of self-sustainability.

Eliana, of course, delves much deeper into nature, into its microcosm. The artist identifies and merges with nature and the layers of the earth characterized by specific textures (of stone), colours (of stone), hardness and memories, discovering, sensing and seeing the inseparable connection from which we emerge and into which we disappear. The key motif and protagonist of the Križevci exhibition is stone. Stone, as a driver and trigger for artistic exploration, the need to return to the roots, the desire to find original stimuli. (…)” Tea Hatadi

 

Eliana Otta Vildoso (Lima, 1981.) diplomirala je umjetnost i magistrirala
kulturalne studije na Universidad Católica del Perú.
Doktorirala je s projektom Lost and Shared: Approaches to Collective
Mourning Towards Affective and Transformative Politics na doktoratu iz
prakse na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču. Suosnivačica je kolek-
tiva Mouries u Ateni i umjetničkog prostora Bisagra u Limi. Koordinirala
je rad kustoskog tima stalnog postava u Lugar de la Memoria, la
Tolerancia y la Inclusión Social.
Predavala je na Umjetničkom fakultetu PUCP, Corriente Alterna i Escuela
Nacional de Bellas Artes.

Eliana Otta Vildoso (Lima, 1981) has a degree in art and a Master’s degree in
Cultural Studies from the Universidad Católica del Perú.
She obtained her PhD with the project Lost and Shared: Approaches to
Collective Mourning Towards Affective and Transformative Politics from the
PhD in Practice at the Academy of Fine Arts in Vienna. She co-founded the
collective Mouries in Athens and the artist-run space Bisagra in Lima. She
coordinated the curatorial team for the permanent exhibition at Lugar de la
Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social.
She has taught at the Art Faculty of PUCP, Corriente Alterna and Escuela
Nacional de Bellas Artes.

 

Realizacija izložbe sufinancirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije, Grada Križevaca. //

The realization of the exhibition was co-financed by the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, Koprivnica-Križevaci County and the City of Križevci.