Zbirka oružja

U Zbirci oružja sadržano je 72 inventirana predmeta. Zbirka je nastala otkupom ili darovanjem oružja koje se prema tehničkim svojstvima dijeli u hladno i vatreno, a datira u razdoblje od 15. do 20. st. Neki primjerci oružja sadržanog u zbirci potječu s područja Križevaca i okolice dok se za dio oružja ne može utvrditi porijeklo.

Hladnom oružju pripadaju helebarda, paloš, sablje, jatagani, buzdvani, bajonete i noževi. Kao najraniji primjerci hladnog oružja ističu se paloš sa sječivom iz 15. st. i drškom izrađenom 1580. god., helebarda iz 16. st. te buzdovani datirani u 17. st., za koje se, s obzirom na njihovu dekorativnost, pretpostavlja se da su služili kao simboli časti istaknutih osoba. Najzastupljenije su sablje među kojima se razlikuju sablje državnih činovnika (juratske sablje), vojničke te paradne sablje. Vojničkim sabljama pripadaju austrijske i francuske pješadijske i konjaničke sablje, kao i one turske, dok se u paradne ubrajaju sablja hrvatsko – ugarskih plemića te paradna sablja čete sveučilišnih građana Zagrebačkog sveučilišta M. 1895. Potječu iz 19. st., a kao najkasniji primjerak ističe se vježbovna sablja s početka 20. st. Zbirka također sadrži dva primjerka jatagana (crnosapac i bjelosapac) iz 18. odnosno 19. st. koji se izdvajaju svojom dekorativnošću.

 

 

Sa zaštitnim oružjem povezuje se primjerak, vjerojatno, dekorativnog oklopa koji potječe iz 18. st.

Dio zbirke odnosi se na vatreno oružje kojemu pripadaju puške, kubure, bedemska puščana cijev, topovska cijev, topovske kugle, mužar, strojnica te revolveri. Najraniji primjerci ovog dijela zbirke su puščana cijev – kukača koja je predstavljala dio naoružanja križevačke utvrde u 16. st. te topovska cijev izrađena u 16. ili početkom 17. st. U zbirci su zastupljene također puške i kubure sistema paljenja na kremen ili kapislu koje potječu iz 18. i 19. st. Na nekim kremenjačama naknadno su izvedene preinake te su pretvorene u puške sistema paljenja na kapislu. Potrebno je navesti i jedan primjerak puške vinčesterke iz 19. st., pušku karabinku te austro – ugarsku strojnicu Schwarzlose M. 07/12 s početka 20. st. Brojniju vrstu vatrenog oružja čine revolveri koji se pojavljuju u nekoliko tipova kao što su revolver tipa Nagant, revolveri tipa Colt, revolver domaće izrade te revolveri bubnjaši sa šest metaka, a njihov nastanak vremenski se povezuje s krajem 19. i početkom 20. st.

Zbirka je 2015. godine zaštićena kao kulturno dobro Republike Hrvatske.

Voditeljica: mr. sc. Lana Okroša Rožić, viša kustosica