Pravo na pristup informacijama

PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRASCI

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravo na pristup informacijama za 2022. godinu

Godisnje_izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvještaj za 2017. godinu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

 

Odluka o ustrojstvu kataloga informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Katalog informacija