Obrasci za pristup informacijama

Zahtjev za uvid u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti OVDJE.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija možete preuzeti OVDJE.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija možete preuzeti OVDJE.

Žalbu protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji možete preuzeti OVDJE.

Žalbu protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za ponovnu uporabu informacija možete preuzeti OVDJE.

Žalbu zbog ne postupanja po zahtjevu za pristup informaciji možete preuzeti OVDJE.

Žalbu zbog ne postupanja po zahtjevu za ponovnu uporabu možete preuzeti OVDJE.

Pristup informacijama_info