Zakoni i pravilnici

ZAKONI

– Zakon o muzejima ( NN 61/18, 98/19, 114/22 na snazi od 01.01.2023.)

– Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13 )

PRAVILNICI

– Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
– Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
– Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02NN 82/06)
– Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
– Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10NN 112/11)

– Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Gradskom muzeju Križevci

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja Križevci