Statut

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”  broj 76/93, 29/97, 4/99 i 35/08)  i članka 25. Zakona o muzejima (“Narodne novine”  broj 110/15), ravnatelj Gradskog muzeja Križevci uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Križevaca, dana 29. 12. 2015. godine donio je STATUT GRADSKOG MUZEJA KRIŽEVCI

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 4/99 i 35/08) i članaka 24. i 25. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18), v. d. ravnateljice Gradskog muzeja Križevci uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Križevaca, dana 20.12. 2018. godine donijela je NOVI STATUT