Etno-park

Uz sam Muzej, u dvorištu je uređen etnopark u kojemu su prezentirani primjerci tradicijske arhitekture potkalničkog kraja. Tu su kukuružnjak i klijet sa slamnatim krovom, drvena kuća, krušna peć, hambar, preša za grožđe, kolnica. Iz tih primjera vidljiva je karakteristična upotreba drva kao građevnog materijala, s tim što se u krajevima pod Kalnikom upotrebljava i kamen.