Sakralna zbirka

Sakralna zbirka Gradskog muzeja Križevci sadrži ukupno 226 predmeta. Najveći dio zbirke čine knjige vjerskog karaktera (Biblije, molitvenici, crkvene povijesti), zatim skulpture s prikazima svetaca i crkveno ruho. Jedna prostorija na katu Muzeja uređena je za potrebe stalnog postava Sakralne zbirke, no izložen je tek manji dio predmeta Zbirke.

U Sakralnoj zbirci nalazi se oko 160 knjiga. Najveći dio prikupljen je otkupom ostavštine križevačkog svećenika Slavka Petrača, 70-ih godina 20-og stoljeća, od njegovih nasljednika. Među navedenim izdanjima ističu se četiri sveska Summa totius theologiaeTome Akvinskog iz 1619. godine (inv. br. 1661.), kao najstarije knjige u Sakralnoj zbirci.

Od ostalih vrijednih knjiga tu su Regina martyrium dei mater dolorosa Maria (Kraljica mučenika) pavlina Nikole Bengera (inv. br. 1608.), Historiarum Cathedralis ecclesiae Zagrabiensis Baltazara Adama Krčelića (inv. br. 1700.), Czvet szvéteh ali sivlenye y chini szvetczev (dva sveska) Hilariona Gasparotti-ja (inv. br. 1703 i 1705.), Series episcoporum Zagrebiensium Daniela Farlatia (inv. br. 2370.)

U zbirci je i nekoliko židovskih knjiga na hebrejskom, te jedna knjiga na arapskom jeziku.

Nažalost velika većina knjiga otkupljena je u vrlo lošem stanju te im je potrebna hitna restauracija.

Skulpture, uglavnom dijela nepoznatih autora, u Muzej su stigle darovanjem iz križevačkih i susjednih župa. Kipovi uglavnom prikazuju likove svetaca, crkvenih zaštitnika. Također u zbirci se nalazi i nekoliko svijećnjaka te dijelova crkvenog inventara.

Crkveno ruho također je dobiveno kao poklon okolnih župa. Nažalost veliki dio crkvenog ruha u dosta je lošem stanju i potrebna mu je restauracija.

Pod inv. br. 4270 inventirano je 14 predmeta vezanih uz povijest Manastira Lepavina između Križevaca i Koprivnice. Svakako, najznačajnija je sama manastirska spomenica iz 18./19. st. koja govori o zbivanjima vezanima za manastir.

U zbirci su i dvije tore iz Sinagoge u Križevcima (inv. br. 3985. i 3986.). Tore su u dobrom stanju, a jedna je izložena u stalnom postavu.

Zbirka je 2015. godine zaštićena kao kulturno dobro Republike Hrvatske.

Voditelj: Tea Hatadi, prof., kustosica