Zbirka arhivskih dokumenata

Zbirka arhivskih dokumenata jedna je od najvećih zbirki Gradskog muzeja Križevci. Nastala je uglavnom od dokumenata sačuvanih nakon što je po završetku Drugoga svjetskog rata nekadašnji križevački arhiv bačen u stari papir. Dio sačuvane građe najprije je bio pohranjen u gradskoj upravi Grada Križevaca, da bi nakon osnivanja Muzeja bio predan njemu na brigu.

Zbirka arhivskih dokumenata danas sadrži 1272 predmeta. Od dokumenata posebno vrijedi istaknuti dvadeset i devet isprava iz srednjega vijeka (nastalih do 1526. godine) od koji su najznačajnije dvije isprave kralja Sigismunda Luksemburškog s početka 15. stoljeća. Zbirka također sadrži i dvadeset i tri dokumenata nastala između 1527. i 1600. godine.

Veliki dio zbirke čine knjige i samostalni dokumenti sa zapisnicima sjednica križevačkog magistrata iz druge polovice 18. i prve polovice 19. stoljeća. Zatim tu je i šezdeset i sedam dokumenata vezanih za školstvo u Križevcima u 18. i 19. stoljeću.

U Zbirci arhivskih dokumenata nalaze se i dva obiteljska fonda. Jedan je fond obitelji Arki iz mjesta Erdovec, koji sadrži razne spise vezane uz imovinsko-pravne poslove raznih članova obitelji, dok je drugi fond suca Banskog stola Ivana Ožegovića, koji sadrži dokumente vezane uz njegovu karijeru pravnika te školovanje njegova istoimenog sina.

Među zanimljivim dokumentima su i pedeset i četiri isprave koje se odnose na sporove vezane za ujedinjenje Gornjeg i Donjeg Križevca, nastale između sredine 17. i sredine 18. stoljeća, kao i pozivi Gornjem i Donjem Križevcu da pošalju svoje predstavnike na zasjedanja sabora Kraljevine Slavonije i Kraljevine Ugarske, a koji su datirani u 17. i 18. stoljeće.

U Zbirci arhivskih dokumenata nalaze se i brojne isprave privatno-pravnog karaktera: razni kupoprodajni ugovori, oporuke, predbračni ugovori, računi i potvrde o primljenom ili posuđenom novcu, te razni sudski spisi.

Zbirka arhivskih dokumenata ima svoju posebnu vrijednost kao arhivska građa koja omogućuje rekonstrukciju povijesnog razvitka Križevaca i okolice od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća.

Zbirka je 2015. godine zaštićena kao kulturno dobro Republike Hrvatske.

Voditelj: Ozren Blagec, viši kustos