Izložbe u 2019. godini.

FRANJO MATEŠIN

Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci, 22. ožujka – 05. travnja 2019.

GRAD TO STE VI

Izložba bisti znamenitih Križevčana akademskog kipara Igora Brkića

Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci, 12. – 27. travnja 2019.

HRVOJE MARKO PERUZOVIĆ: DRVO – ŠUMA!

Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci, 30. travnja. – 18. svibnja 2019.

IVICA IVAN MAREKOVIĆ i KRISTINA MAREKOVIĆ:

HRVATSKI SVECI I BLAŽENICI U NAŠEM NARODU

Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci, 23. svibnja – 09. lipnja 2019.

KRIŽEVAČKO – VUGROVEČKI LIKOVNI ŠTATUTI

Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci, 14. – 29. lipnja 2019.

Križevačko likovno ljeto KRIŽEVAČKO LIKOVNO LJETO

Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci, 08. srpnja – 02. kolovoza 2019.

TRAGOVI PROŠLOSTI IZ KNEŽEVE PALAČE U NINU

Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci, 04. – 19. listopada 2019.

DANKO FRIŠČIĆ: 3. OTOK DR. MOREAUA 2 – NOVI UTJECAJ GAMA-ZRAKA NA PSIHU

Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci, 28. listopada – 15. studenog 2019.

OTVORENO SRCE – IZLOŽBA I DOBROTVORNA AUKCIJA

Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci, 18. – 22. listopada 2019.

Deplijan izložbe možete preuzeti OVDJE.

ZEMLJA – izložba povodom 90. obljetnice osnutka grupe “Zemlja”

Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci, 29. 11. 2019. – 21. 01. 2020.