Vremeplov: 12. 07. 1913. rođen Akademik Andre Mohorovičić

12. 07. 1913. ROĐEN AKADEMIK ANDRE MOHOROVIČIĆ

Rođen je u Križevcima, gdje mu je otac Andrija bio sudac. Djed mu je znameniti hrvatski meteorolog i seizmolog (također) Andrija Mohorovičić. Osnovnu školu završava u rodnom gradu, a realnu gimnaziju 1931. u Zagrebu. Upisuje i 1935. završava Arhitektonski odjel Tehničkog fakluteta u Zagrebu, te paralelno s njime i studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1938. Kao student-stipendist boravio je po nekoliko mjeseci u Pragu, Beču i Firenci. Uskoro po završetku studija postaje asistentom na kolegiju Povijest umjetnosti i teorija arhitekture, da bi 1940. dobio docenturu na kolegiju Povijest umjetnosti. Redoviti profesor na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 1956. Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, a od 1962. Arhitektonski fakultet) postaje 1945. i na njemu će predavati do umirovljenja 1983. godine. Doktorirao je na Fakultetu za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljeni s disertacijom „O kategoriji apsolutnog i relativnog u teoriji arhitekture“ 1963. g.
U četiri navrata bio je prodekan, te dva puta dekan (1950.-1951. i 1966.-1968.) Arhitektonskog fakulteta. Funkciju rektora Sveučilišta u Zagrebu obnašao je 1947.-1949., a slijedeće dvije godine bio je prorektor. Zvanje profesora-emeritusa dodijeljeno mu je 1998.
Sustavno je istraživao razvoj graditeljstva i gradogradnje na području Hrvatske, o čemu objavljuje mnogobrojne analitičke prikaze i teorijske rasprave. Svoja opsežna istraživanja sublimira u sintetičkom prikazu povijesnog razvoja arhitekture i urbanizma na tlu Hrvatske, a posebno zanimanje iskazuje za prostor Istre. Objavio je preko 100 znanstvenih rasprava te oko 250 stručnih prikaza i analiza. Između 1959. i 1966. bio je glavni urednike Enciklopedije likovne umjetnosti u izdanju Jugoslavenskog lekiskografskog zavoda.
Za izvanrednog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (danas HAZU) izabran je 1954., a 1962. postaje njenim redovitim članom. Glavnim tajnikom Akademije bio je 1975. – 1978., a podpredsjednikom čak trinaest godine, od 1978. – 1991. Od 1983. pa do smrti bio je voditelj Zavoda HAZU u Varaždinu.
Preminuo je u Zagrebu 17. 12. 2002. godine.

PREDMET:
Razglednica Križevaca iz sredine 20. st. U uglovnici na spoju Strossmayerova trga i Ulice bana Jelačića rođen je Andro Mohorovičić. (Gradski muzej Križevci, GMK-4561)

PRIPREMIO:
Ozren Blagec, viši kustos Gradskog muzeja Križevci