Vremeplov: 22. 01. 1890. umro je Aleksandar Fodroczy – posljednji župan Križevačke županije

Rođen je 12. rujna 1826. u Križevcima, u obitelji mađarskog porijekla koja je u 15. stoljeću iz Ugarske doselila u okolicu Križevaca (danas Fodrovec Riječki i Donji Fodrovec). Pravo je završio u Raabu i Györu, gdje je bio i vježbenik kod podžupana (1845.). Godine 1846. imenovan je podbilježnikom križevačke županije, a bio je i član križevačkog zastupstva u zajedničkom ugarsko-hrvatskom saboru u Požunu (1846.) Nakon položenog odvjetničkog ispita (1849.) radi u ministarstvu pravosuđa u Beču (1851. – 1854.), prisjednik je županijskog suda Varaždinske županije (1854. – 1856.), odvjetnik u Zagrebu (1856. – 1859.), da bi 1861. bio izabran za bilježnika Križevačke županije i za zastupnika križevačkog izbornog kotara u Hrvatskom saboru. Od 1862. do 1868. bio je prisjednik i od 1868. predsjednik županijskog suda Križevačke županije. Kao član Unionističke stranke križevački je zastupnik u Hrvatskom saboru 1868. – 1871. i član saborske delegacije u zajedničkom ugarsko-hrvatskom državnom saboru u Pešti, gdje je 1869. izabran za bilježnika zastupničke kuće. God. 1868. izabrao ga je Hrvatski sabor u regnikolarnu deputaciju, koja je trebala riješiti pitanje Rijeke, a 1869. i 1871. bio je član Delegacije Ugarskog sabora. God. 1875. imenovan je velikim županom Riječke županije, da bi 1878. postao veliki župan Križevačke županije. Nakon što je Križevačka županije 1886. ukinuta i pripojena Bjelovarskoj županiji, čime je nakon sedam stoljeća prestala postojati, imenovan je vijećnikom stola sedmorice. Umro je u Zagrebu.

 

PREDMET:

Razglednica s prikazom Bjelovarsko-križevačke županije (GMK-5510)