Nastavak istraživanja neolitičkog nalazišta Brezovljani

Lokalitet Brezovljani potječe iz mlađeg kamenog doba. Otkriven je slučajno prilikom radova na proširenju ceste u Prvim Brezovljanima 1971. godine. Prvo iskopavanje uslijedilo je 1973. godine, a proveo ga je prof. dr. Stojan Dimitrijević iz Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta u Zagrebu istraživši pri tom dvije zemunice s ostatcima kupolastih lončarskih peći te radne i otpadne jame. S obzirom na neke osobitosti u oblicima i ukrašavanju keramike izdvojio je poseban brezovljanski tip sopotske kulture s prijelaza srednjeg na kasni neolitik.

Godine 2002. Gradski muzej Križevci pokrenuo je sustavna arheološka istraživanja koja su se kontinuirano odvijala do 2016. te ponovno 2021. godine. Tijekom dosadašnjih radova istraženi su brojni ukopani objekti poput zemunica, radnih jama, pliće ukopanih radnih prostora, kanala, ali i podnica nadzemne kuće. Neke zemunice sadržavale su ostatke peći za koje se pretpostavlja da su uglavnom služile kao lončarske. Pronađen je bogat arheološki materijal među kojim se posebno izdvaja sjedeća ženska figurina, primjerci keramike ukrašeni crvenim i žutim slikanjem, kao i ulomci keramičkog posuđa butmirske kulture ukrašeni urezanim spiralama.

Ovogodišnje istraživanje koje će započeti u srijedu 12. 10. nastavit će se na prošlogodišnji iskop kako bi se u cijelosti istražila zemunica većih dimenzija s ostacima peći bogata keramikom i kamenim materijalom.

U stručnoj ekipi sudjelovat će i dr. sc. Zorko Marković, umirovljeni viši znanstveni suradnik.

Program je sufinanciran sredstvima Koprivničko – križevačke županije, Općine Sv. Ivan Žabno i Grada Križevaca.