Izložba: LIK 2022.

LIK 2022.

ŽUPANIJSKA SMOTRA LIKOVNOG STVARALAŠTVA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci, Trg Antuna Nemčića 6/1

Izložba se otvara 22. 3. 2022. u 12 sati, a izložba se može razgledati do 24. 3. 2022. od 10 do 13 sati.

KATALOG IZLOŽBE LIK 2022.