Vremeplov: 01. 11. 1826. rođen Julije Bubanović

Bubanović je potomak stare uskočke obitelji koja je doselila u Križevce. U rodnom je gradu završio osnovnu školu, a klasičnu gimnaziju i studij prava pohađa u Zagrebu između 1836. – 1849. Bio je nećak križevačkog biskupa Silvestra Bubanovića i znamenitog ilirca Mirka Bogovića, što je u mnogome odredilo njegov životni put. Narodni je zastupnik Križevaca u Saboru 1867. i 1868., te saborski zastupnik 1873. Slijedeće godine imenovan je podžupanom Varaždinske županije, a 1875. postavljen je za velikog župana Srijemske županije gdje se posebno zalagao za izmirenje Hrvata i Srba. Službu velikog župana obavljao je do 1886. kada je umirovljen. Ustanovio je zakladu pri Matici hrvatskoj za izdavanje knjiga te pri JAZU za učenje ruskog jezika, obje u iznosu od 18 000 kruna.

Umro je u Zagrebu 3. travnja 1906. i sahranjen je u mirogojskim arkadama.

NASLOVNA FOTOGRAFIJA: Razglednica Križevaca s početka 20. stoljeća (GMK-4450)