Izložba: ZEMLJA povodom 90. obljetnice osnutka Grupe “Zemlja” 1929. – 1935.

Gradski muzej Križevci, Privatna zbirka iz Zagreba i Zbirka Vrga iz Petrinje

poziva Vas na otvorenje izložbe 

ZEMLJA

povodom 90. obljetnice osnutka Grupe “Zemlja” 1929. – 1935.

Otvorenje izložbe

petak, 29. studenog. 2019. godine u 18 sati u Likovnu Galeriju Gradskog muzeja Križevci.

Izložba ostaje otvorena do 10. siječnja 2020. godine

“Nominalno zastupajući tezu o stvaranju što neovisnijega nacionalnoga likovnog izraza  (slično Grupi nezavisnih umjetnika 1921.- 1927. ili Grupi trojice 1930. – 1935.),  praktički je nastupala kao propagandist ljevičarske društveno – političke opcije.   Već sama  njena formalna organiziranost  kao udruženja, a ne umjetničke grupe,1  svjedoči o njenim političkim ambicijama usmjerenim na promjenu društveno – političkog uređenja i ostvarivanje bolje pozicije depriviranih i potlačenih socijalnih slojeva.  Upravo su političke intencije Zemlje,  potaknule njenu potrebu za stvaranjem posebnoga likovnog jezika koji će biti opozitan građanskom poimanju umjetnosti s jedne strane i razumljiv ciljnoj društvenoj skupini –  najsiromašnijim socijalnim slojevima s druge.  Vrijeme je to u kojem je zabranjena sva komunistička štampa, kada KPJ (Komunistička partija Jugoslavije) djeluje ilegalno i kada je „socijalistički pokret u Hrvatskoj tražio od umjetnika odlučnu i realnu podršku“  pa „umjetnost, kao legalni oblik djelovanja, preuzima ulogu političke propagande.“2 

       Premda je svojim djelovanjem objedinjavala više grana likovne umjetnosti (slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, slikarstvo radnika samouka, naivna i dječja umjetnost, dizajn) njene ideološke i likovne koncepcije ponajbolje su problematizirane  u slikarstvu, poglavito crtežu i grafici,  pa ćemo upravo ovom mediju posvetiti posebnu pozornost.

Iz teksta: Boris Vrga

1 „Ne radi se o salonskoj skupini ili nekoj slobodnoj formaciji, već udruženju s veoma striktnim procedurama. Vode uredne zapisnike, podnose referate, prisutna je kritika i samokritika vlastitog djelovanja.“  Opširnije u: Davor Konjikušić: Lijeva umjetnost nekad i sad, „Novosti“, 30. XII. 2016., str. 26. – 27.  

2 Vladimir Maleković: Hrvatska. Predgovor katalogu izložbe Angažirana umetnost v Jugoslaviji 1919. – 1969., Slovenj Gradec, 1969. 

Katalog i izložba realizirani su uz potporu Grada Križevaca i  donacijama kolekcionara.