Povijest cehova u Križevcima: Lončarski ceh

LONČARSKI CEH U KRIŽEVCIMA

U svibnju 1646. osnovan je lončarski ceh u Križevcima. Pravila su križevački lončari preuzeli, kao što je bio onovremeni običaj, od svojih kolega iz Ptuja (koji su ih pak prepisali od lončara iz Graza u Austriji). U tim se pravilima ne navodi da li je ceh osnovan u Gornjem ili Donjem Križevcu, no najvjerojatnije je riječ o Donjem gradu, jer su cehovi uglavnom djelovali na području Donjeg Križevca. Cehovski je privilegij križevčkim majstorima udruženima u lončarski ceh dao monopol na lončarsku i pečarsku proizvodnju ne samo u Križevcima, već i na udaljenosti dvije milje od grada. Majstorski rad, koji je trebalo izraditi kako bi se postalo članom ceha, sastojao se od pet, točno propisanih dijelova: gumb, veliki lonac u obliku kotla, veliki pehar zapremine 15 pinta, veliki lonac i peć. Lončarski kalfe su, prije primanja u ceh, morale najprije godinu dana raditi u gradu, a zatim otići na vandranje koje je trajalo dvije godine. Šegrti su učili lončarsku vještinu tri godine, a majstor je mogao imati najviše jednog šegrta. Majstorima koji nisu bili u cehu, a izrađivali su ili prodavali lončarsku robu, članovi ceha mogli su slobodno zaplijeniti sve proizvode i prodati ih, a tako zarađeni novac bi išao u korist ceha. Pravila su točno određivala kakvu plaću primaju kalfe, a plaća bi se isplaćivala na kraju tjedna. Ako kalfa ne bi radio cijeli tjedan, već samo nekoliko dana u tjednu, majstor mu nije bio dužan dati nikakvu plaću. Također majstor je bio obavezan svome kalfi uz ručak davati i vino, a ako to ne bi uradio, morao ga je novčano obeštetiti. Kalfama je najstorže bilo zabranjeno kockanje, pijančevanje i druženje sa ženama sumnjivog morala, za što je bila propisana najstroža kazna. Kazne su najčešće bile izražene u funtama voska koje je prekršitelj morao kupiti, a koji se onda koristio za izradu svijeća. Ako nije mogao kupiti vosak, majstor odnosno kalfa, kaznu je morao platiti novcem.
Ovdje opisana pravila iz 1646. čuvaju se u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

PREDMET:
Cehovska tablica lončarskog ceha iz 19. st. (Gradski muzej Križevci GMK-635)

PRIPREMIO:
Ozren Blagec, viši kustos Gradskog muzeja Križevci