Vremeplov: 10. 11. 1962. umro Ljubomir Maštrović

Rođen je 7. travnja 1893. u Ninu. Gimnaziju je pohađao u Zadru, a studirao u Zagrebu, nakon čega radi kao profesor u Šibeniku, Osijeku i Rumi da bi 1923. došao u Križevce gdje je najprije predavao na učiteljskoj školi, a od 1924. na Gimnaziji. Maštrović se ubrzo po dolasku u Križevce angažirao u društvenom i političkom životu grada. Bio je aktivni član te od 1925. – 1929. starješina Hrvatskog sokola u Križevcima. Kao predsjednik kotarske organizacije HSS-a vrlo je blizak sa Stjepanom Radićem, a u dva je navrata, kraće vrijeme, bio gradonačelnik Križevaca, i to od 25. 02. 1926. – 07. 08. 1927. te od srpnja 1928. do 25. travnja 1929. Pokreće novine za seljačku politiku, prosvjetu i gospodarstvo „Dom“, koje su izlazile od 1934. – 1936., a nakon kraha novinsko-izdavačkog projekta odlazi u Zagreb, gdje radi na raznim gimnazijama. U vrijeme Drugoga svjetskog rata radio je u Trećoj realnoj gimnaziji i pomagao antifašistički pokret. Nakon umirovljenja vraća se u Zadar gdje je, između ostaloga, od 1952. – 1956. bio glavni urednik Zadarske revije.

NASLOVNA FOTOGRAFIJA: Primjerak novina DOM iz 1936. godine koje je uređivao i izdavao Ljubomir Maštrović (GMK-4785)