Obavijest o zatvaranju žiro-računa

Obavijest o zatvaranju žiro-računa GRADSKOG MUZEJA KRIŽEVCI 

IBAN: HR8923400091110506910

GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI  objavještava sve dobavljače te sve korisnike usluga i druge uplatitelje da prestaje poslovati putem žiro-računa IBAN:  HR8923400091110506910 kod Privredne banke Zagreb d.d. koji će biti zatvoren s danom 31.12.2018. godine.

GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI će nadalje poslovati isključivo putem računa koji je dio žiro-računa Proračuna Grada Križevaca.

Uplate u korist GRADSKOG MUZEJA KRIŽEVCI

Molimo vas da sve uplate u korist  GRADSKOG MUZEJA KRIŽEVCI vršite isključivo na podračun IBAN: HR9223400091510409047 uz navođenje svih potrebnih podataka o uplatitelju te predmetu uplate, kao i ispravnog modela te poziva na broj.

Plaćanja dobavljačima

Sva plaćanja dobavljačima GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI vršit će se sa žiro-računa Grada Križevaca IBAN: HR8523400091821400000 kod Privredne banke Zagreb d.d.