Izložba: Katarina Sinjeri “Obojeni doživljaj”

“Obojeni doživljaj”

Katarina Sinjeri

Otvorenje izložbe je 22. srpnja 2019. u 20 sati u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci.

Izložba ostaje otvorena do petka 26. srpnja, a može se razgledati od 10 do 13 sati.

U sklopu Križevačkog likovnog ljeta u ponedjeljak, 22. srpnja 2019. godine, otvorit će se izložba amaterske slikarice iz Križevaca, dugogodišnje učenice profesora Zorana Homena i Zdenka Baloga.

Katarina Sinjeri, pravnica u mirovni, rođena 1950. u Batrini -Nova Gradiška. Likovnu poduku dobila je
u križevačkoj školi slikanja, kod prof. Zorana Homena i dr.sc. Zdenka Baloga. Članica je križevačke i
koprivničke likovne udruge, kao i Hrvatskog sabora kulture. U više navrata radovi su joj odabrani među
njuspješnija djela likovnog amaterizma na razini Republike Hrvatske, a u dva navrata i pohvaljeni.
Sudjelovala je na brojnim skupnim izložbama i likovnim kolonijama. Uglavnom slika u tehnici ulja na platnu i
akvarelu. Do sada je priredila osam samostalnih izložbi. Ovo je deveta samostalna izložba.

Evo što kritičari kažu o radu slikarice Katarine Sinjeri:

Zoran Homen, prof., Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci, izložba ulja na platnu i akvarela, 2006./2007.

…”U tehnici ulja na platnu Katarina Sinjeri ostvaruje svoj zapaženi ciklus pejsaža, kanalizirajući svoj interes,
kako prema urbanim jezgrama, tako i prema čistom pejsažu na kojem dominira ljepota prirode i poznatog
krajobraza.
… Možda je zanimljivo reći kako je većina slika nastala iz “glave”, dakle po slikaričinoj imaginaciji. Katarina
Sinjeri “vidi “ svoje slike negdje iznutra…
Posebno su atraktivni akvarelni pejsaži nastali po slikaričinoj imaginaciji, među kojima ima i vrhunskih
ostvarenja s kojima slikarica može stati uz bok našim najvećim majstorima te tehnike.”

Edita Janković Hapavel, prof., Izložba ulja i akvarela, Galerija Stari grad Đurđevac, 2008. godine.

“Zamjetno je da se kod slikarice i nekih njenih radova uočava redukcija motiva koji su na granici
prepoznatljivog. Izdvojimo li jedan segment nastale slike, tad već možemo govoriti da je slikarica na dobrom
putu prema apstrakciji…
I na kraju valja reći da slikarica svakom od motiva prilazi s lakoćom. U svakom od njih utkana je energija
njenog stvaralačkog čina, iako je osnove slikarskih tehnika dobila u “križevačkoj školi slikanja” svojim brojnim
slikarskim opusom dokazala je da je već davno prošla granice amaterizma/ili ih nikada nije ni dotakla/”.

Dr. sc. Zdenko Balog, izložba ulja na platnu i akvarela u Galeriji Zaklade za djecu Zagreb 2019. godine.

“Njeni krajolici kao i gradovi pretvaraju se u snažne strukture, kojim svijet služi samo kao sekundarni povod,
a eksplozija likovnih tema stvarni je sadržaj platna. Pred slikom, koja vibrira bojama, uvlači nas u priviđenje
svih nebrojenih, neponovljivih oblika i kontrasta boja, čini nam se da platno još drhti od žestokih udaraca
kista, u žurbi da se impuls iscijedi u trenutku kad je najjači. Iz platna možemo osjetiti unutrašnju napetost i
viziju kojoj je neki susret s vanjskim svijetom samo povod i poticaj za oslobađanje. Zanimljivo je da se
lakoćom iskusnog majstora Katarina “prešaltava” na tehniku sasvim suprotnog temperamenta – akvarel.
Tehnika koju slikari ili obožavaju ili mrze, iziskuje vještinu, hitru imaginaciju i brzinu, ali istovremeno i
strpljivost, jer akvarel ne oprašta pogreške.”