Vremeplov: 22. 09. 1874. rođen Karlo Horvat

22. 09. 1874. ROĐEN KARLO HORVAT

Svećenik i povjesničar Karlo Horvat rođen je u Križevcima, u plemićkoj obitelji. Otac mu se bavio raznim obrtima (užar, postolar, gostioničar…) što osvjedoči da obitelj nije bila osobito imućna. Pučku školu završio je u Križevcima, a prvi razred gimnazije u Varaždinu, nakon čega seli u Zagreb gdje završava gimnaziju i upisuje studij telologije koji završava 1897. Prvu misu odslužio je u Križevcima, a zatim je kraće vrijeme bio kapelan u Pregradi i Selnici. Ubrzo upisuje studij povijesti i zemljopisa u Beču, no već 1898. pohađa predavanja na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu. Tezom o hrvatskom banu Tomi Bakaču-Erdödyju stekao je 1900. prvi doktorat. Po završetku studija bio je profesor na nadbiskupskom liceju, a 1904. odlazi u Rim gdje 1906. stiče doktorat iz teologije. Iste godine postavljen je za upravitelja Zavoda sv. Jeronima, a na tom se mjestu zadržao do 1909. Osim teologije u Rimu je aktivno proučavao pomoćne povijesne znanosti, prvenstveno latinsku paleografiju i diplomatiku. Studijski je boravio u Londonu, Parizu i Oxfordu, a u Vatikanskim arhivima sakupio je brojnu građu za hrvatsku, bosansku i albansku povijest. Godine 1908. habilitirao se iz pomoćnih povijesnih znanosti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na kojem je 1909. izabran za izvanrednog, a 1913. i redovitog profesora opće povijesti. Osim brojnih zbirki provjesnih vrela objavio je i rasprave Ivan Zakmardi : protonotar kraljevstva krvatskog, Zapisci od 1752.-1759. Ivana Josipovića, župnika Križevačkoga te Život blaženog Marka Križevčanina mučenika, povodom njegove kanonizacije 1905. godine.
Karlo pl. Horvat umro je u Zagrebu 24. rujna 1920., svega dva dana nakon svog 46-og rođendana.

PREDMET:
Razglednica Križevaca s prikazom Frankopanske ulice u kojoj se nalazila rodna kuća Karla Horvata – na slici lijevo (GMK-4597)