Vremeplov: 08. 10. 1906. umro je Kvirin Vidačić

Ovaj znameniti učitelj i ravnatelj križevačke pučke škole rođen je u Križevcima 1839. godine. U rodnom je gradu završio pučku školu i niže razrede realne gimnazije nakon čega završava dvogodišnji učiteljski tečaj te 1858. postaje učiteljem. Iste je godine dobio mjesto učitelja u Kašini, a slijedeće godine preseljen je u Bukevje. U rodni se grad vraća 1861. gdje je najprije šesnaest godina bio učiteljem, a od 1877. i ravnateljem križevačke niže pučke škole. Na mjestu ravnatelja zadržao se do umirovljenja 1891., kada ga naslijeđuje Maksimilijan Jurčić.

Križevčanima je ponajprije poznat po svojoj knjizi Topografično-poviestne crte slobodnog i kraljevskog

grada Križevca objavljenoj 1886. tiskom Gustava Neuberga (reprint 1993. u izdanju Matice hrvatske  – Ogranak Križevci) čijih su pet poglavlja: I. Topografični dio, II.Povjesnički dio, III. Postanak i razvitak Grko-katoličke biskupije križevačke, IV. Kratak nacrt o postanku i razvitku obće pučke škole križevačke, V. Kratke crtice obzirom na postanak kraljevskog gospodarskog i šumarskog zavoda. Kao svojevrsnu pripremu ovoj knjizi Vidačić je 1879. u godišnjem školskom izvještaju objavio tekst Grad Križevac.

Osim prošlošću svoga grada Vidačić se bavio i pedagoškim temema, o čemu je gotovo redovito pisao u godišnjim školskim izvještajima, i to ne samo kao ravnatelj, već i kao učitelj. Od pedagoških rasprava koje je objavio svakako su, barem što se naslova tiče, najzanimljiviji: Crtice o uzgoju ženske mladeži (1869.), Znanje je moć (1878.) i Roditelji koja korist vašoj djeci od škole? (1884.).

Kvirin Vidačić umro je u Zagrebu.

 

PREDMET:

Razglednica Križevaca s motivom pučke škole (Gradski muzej Križevci GMK-5884)

Zgrada u Zakmardijevoj br. 5 (sjeverno od crkve sv. Ane) podignuta je za potrebe pučke škole 1856. godine. Vidačić je u njoj radio kao učitelj i ravnatelj.

 

PRIPREMIO:

Ozren Blagec, viši kustos Gradskog muzeja Križevci