Vremeplov: 09. 10. 1960. umro je Ferdo Kern

Rođen je u Budimpešti 25. svibnja 1872. i porijeklom je gradišćanski Hrvat. Gimnaziju je pohađao u Novom Sadu, a studij veterine završio je na Veterinarskoj akademiji u rodnom gradu, u kojem se ubrzo i zapošljava na Bakteriološkom zavodu. Nakon jednogodišnjeg boravka u Bosni i Hercegovini (1899.) i Beču, 1900. dolazi u Križevce za profesora anatomije i fiziologije domaćih životinja na Višem gospodarskom učilištu. Već slijedeće godine u Križevcima osniva Kraljevski hrvatsko-slavonski zemaljski bakteriološki zavod, prvu ustanovu takve vrste u Hrvatskoj. Istovremena u Baselu (Švicarska) upisuje i 1905. stiče doktorat s temom Studien über das Wesen der Beschälseuche, kao prvi Hrvat koji je stekao doktorat veterinarske medicine. U jeku Prvoga svjetskog rata 1917. osniva Zavod za proizvodnju cjepiva d.d. u Križevcima. Ta ga je privatna inicijativa 1922. stajala preranog umirovljenja, no uskoro je ponovno aktiviran i odlazi u Ljubljanu i pokreće slovenski veterinarski bakteriološki zavod koji je vodio do konačnog umirovljenja 1932. godine.

Osim što je bio osnivač veterinarske bakteriologije u Hrvatskoj i Sloveniji, Ferdo Kern objavio je više od stotinu znanstvenih i stručnih članaka u brojnim hrvatskim, slovenski, mađarskim, švicarskim, njemačkim i srpskim časopisima i novinama, a objavio je i knjigu Prva pomoć nastradalim životinjama, koja je doživjela tri izdanja.

Umro je u Zagrebu i pokopan je na groblju Mirogoj.

 

PREDMET:

Razglednica Križevaca s početka dvadesetog stoljeća. Na desnoj strani vidljiva je zgrada u kojoj je smješten Kraljevski hrvatsko-slavonski zemaljski bakteriološki zavod. (Gradski muzej Križevci, GMK-5532)

 

PRIPREMIO:

Ozren Blagec, viši kustos Gradskog muzeja Križevci