Vremeplov: 14. 12. 1815. rođen je križevački biskup Đuro Smičiklas

Rođen je u selu Reštovo, nedaleko mjesta Sošice na Žumberku. Gimnaziju je pohađao u Vinkovcima, a studij bogoslovije u Zagrebu, gdje je bio štićenik Grkokatoličkog sjemeništa. Zaređen je 11. travnja 1841., a prva služba bila mu je u Vrlici (Dalmacija) od 1842. – 1846. Nakon toga postaje župnik u Kričkama i biskupski vikar u Dalmaciji (1846. – 1849.) te župnik u Novom Sadu (1849. – 1852.). U Križevce dolazi 1852. i postaje kanonik čuvara Stolnog kaptola. Za križevačkog biskupa predložen je 4. lipnja, a potvrđen 21. prosinca 1857., naslijedivši u biskupskoj stolici Gabrijela Smičiklasa (nisu u nikakvom bližem srodstvu). Zaređen je u Beču 21. ožujka slijedeće godine. Tijekom biskupovanja vodio je veliku brigu o zagrebačkom grkokatoličkom sjemeništu, a isticao se i kao dobrotvor. Na čelu križevačke biskupije bio je dvadeset četiri godine, do smrti 21. travnja 1881. Umro je u Križevcima, a posmrtni ostaci mu se nalaze na križevačkom groblju sv. Roka.

Zanimljivo je da je biskup Đuro Smičiklas bio stric znamenitog hrvatskog povjesničara Tadije Smičiklasa.

 

Naslovna fotografija:

Razglednica Križevaca s motivom Grkokatoličke katedrale (GMK-4608)